مقالات / پایان نامه ISI / دکتری دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد سازمان سنجش / تحصیل در خارج

دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net اعلام نتایج دکتری
مشاوره دکتری | مشاوره پایان نامه | مشاوره مقالات isi مشاوره رزومه اساتید ارتقا رتبه مشاوره پروپوزال

 تلفن سفارش تبلیغات در سایت : 09374516431

آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 92 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 92

فهرست بیمارستان های ایران29 . مشخصات بیمارستان های استان یزد

سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایرانhospitals-ir.com

بيمارستان افشار

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1356 باظرفيت 320 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 217 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ جراحی قلب ٬ ارتوپدی ٬ عفونی ٬ قلب ٬ غدد ٬ نوزادان ٬ ریه ٬ CCU , ICU , Post CCU

بيمارستان بهمن

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1316 باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 53 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ٬ نوزادان

بيمارستان دکتر رهنمون

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1314 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 243 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند ازداخلی ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU , ICU

بيمارستان دکتر محبیان

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1324 باظرفيت 100 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 105 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی مغز و اعصاب

بيمارستان راه آهن

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354 باظرفيت 75 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 56 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: چشم پزشکی ٬ نرولوژی

بيمارستان سوانح سوختگی

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359 باظرفيت 50 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 40 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: سوختگی ٬ پوست ٬ جراحی ترمیمی

بيمارستان سیدالشهدا

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1361 باظرفيت 234تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 160 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ CCU

بيمارستان شهدای کارگر

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1374 باظرفيت 256تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 173 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ اورژانس ٬ CCU

بيمارستان مادر

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1373 باظرفيت 42تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 42 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان و زایمان

بيمارستان موقوفه گودرز

اين بيمارستان در شهرستان یزد واقع شده و بيمارستاني خیریه - درمانی است كه در سال 1324 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 220 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش وحلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ جراحی ترمیمی ٬ نوزادان ٬ CCU , ICU

بیمارستان خاتم الانبیاء

این بیمارستان در شهرستان ابرکوه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان ضیائی

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1338 با ظرفیت تخت ثابت 75 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، قلب، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، CCU

بیمارستان قائم

این بیمارستان در شهرستان اردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1357 با ظرفیت تخت ثابت 73 ، تأسیس ، و در حال حاضر 50 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، کودکان ،  عفونی

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان بافق واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1370 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 43 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی

بیمارستان جامع روانپزشکی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 95 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

بیمارستان دکتر بهشتی

این بیمارستان در شهرستان تفت واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1367 با ظرفیت تخت ثابت 120 ، تأسیس ، و در حال حاضر 82 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، قلب ، CCU

بیمارستان فاطمه الزهرا (س)

این بیمارستان در شهرستان مهریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1372 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 92 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU

بیمارستان شهدای میبد

این بیمارستان در شهرستان میبد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1360 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارولوژی ، ارتوپدی ، نرولوژی

بیمارستان مصطفی خمینی

این بیمارستان در  شهرستان طبس واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1358 با ظرفیت تخت ثابت 70 ، تأسیس ، و در حال حاضر 75 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان  عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها


منبع : http://medicblog.blogfa.com/post-829.aspx
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۷