مقالات / پایان نامه ISI / دکتری دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد سازمان سنجش / تحصیل در خارج

دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net اعلام نتایج دکتری
مشاوره دکتری | مشاوره پایان نامه | مشاوره مقالات isi مشاوره رزومه اساتید ارتقا رتبه مشاوره پروپوزال

 تلفن سفارش تبلیغات در سایت : 09374516431

آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 92 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 92

فهرست بیمارستان های ایران28. مشخصات بیمارستان های استان همدان

سایت تخصصی صنعت بیمارستان سازی در ایرانhospitals-ir.com

بيمارستان اکباتان

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1277 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 152 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ ارولوژی ٬ قلب ٬ نفرولوژی ٬ پیوند کلیه ٬ CCU

بيمارستان امام خمینی (ره)

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1297 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 132 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: جراحی ٬ اورژانس ٬ چشم پزشکی ٬ سوختگی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ جراحی ترمیمی ٬ داخلی

بيمارستان بو علی

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال 1356 باظرفيت 100تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 100 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ ارولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ CCU

بيمارستان تامین اجتماعی

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1375 باظرفيت 220 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 116 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ CCU

بيمارستان سینا

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1365 باظرفيت 200 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 196 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ روانپزشکی ٬ عفونی ٬ پوست ٬ نرولوژی

بيمارستان شهید مباشر کاشاتی

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفيت 180 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 195 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ICU

بيمارستان فاطمیه

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفيت 300 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 158 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ICU , NICU

بيمارستان کودکان قائم

اين بيمارستان در شهرستان همدان واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1357 باظرفيت 80 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 55 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: کودکان ٬ نوزادان

بیمارستان امیر المومنین

این بیمارستان در شهرستان اسد آباد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1361 با ظرفیت تخت ثابت 85 ، تأسیس ، و در حال حاضر 90 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU ، Post CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان تویسرکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 105 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان رزن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1366 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 96 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان امام رضا (ع)

این بیمارستان در شهرستان کبودر آهنگ واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1376 با ظرفیت تخت ثابت 64 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان امام حسین (ع)

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 165 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، نوزادان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، ICU ، CCU

بیمارستان دکتر غرضی

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است . که در سال 1374 با ظرفیت تخت ثابت 112 ، تأسیس ، و در حال حاضر 80 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان فخریه

این بیمارستان در شهرستان ملایر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1322 با ظرفیت تخت ثابت 124 ، تأسیس ، و در حال حاضر 94 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، اورژانس

بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

این بیمارستان در شهرستان نهاوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1371 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، CCU

بیمارستان شهید حیدری

این بیمارستان در شهرستان نهاوند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 60 ، تأسیس ، و در حال حاضر 40 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی

بازگشت به لیست بیمارستانهای ایران به تفکیک استانها


منبع : http://medicblog.blogfa.com/post-830.aspx
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ بهمن۱۳۸۷